رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

زهره کشکولی

رئیس مرکز زبان
تحصیلات تکمیلی
رییس مرکز, هیئت علمی, استادیار
031-33912838
حسن جلالی

هیئت علمی

هیئت علمی, استادیار
031-33911071
فاطمه ذوالفقاری

هیئت علمی

هیئت علمی, استادیار
031-33912853
میثم رحیمی

هیئت علمی

هیئت علمی, استادیار
031-33912831
مومنه قدیری مدرس

هیئت علمی

هیئت علمی, استادیار
031-33912844
زهره کشکولی

رئیس مرکز زبان
تحصیلات تکمیلی
رییس مرکز, هیئت علمی, استادیار
031-33912838
شکیبا رستمیاساتید مدعو
مریم عزیزیاساتید مدعو
محبوبه خلیفه سلطانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی و آزمایشگاه زبان

کارکنان
031-33912240
بهنوش شهرنازکیان

کارشناس کامپیوترو شبکه

کارکنان
03133912837
زهرا محمد سعیدی

مسئول دفتر و جمعدار

کارکنان
031-33912830
,
031-33912836
شهاب الدين اشراقياساتید بازنشسته, مربی
محمد بقايياساتید بازنشسته, مربی
منوچهر حقانیاساتید بازنشسته, مربی
غلامرضا زارعیاساتید بازنشسته, روسای پیشین, دانشیار
031-33912843
صفحه شخصی
محمد مرادياساتید بازنشسته, مربی
محسن مومن بيت الهياساتید بازنشسته, مربی
غلامرضا زارعیاساتید بازنشسته, روسای پیشین, دانشیار
031-33912843
صفحه شخصی

تحت نظارت وف ایرانی