ويرايش مقالات

استادان و دانشجويان گرانقدر مي توانند جهت ويرايش مقالات انگليسي خود به مرکز زبان مراجعه نمايند. هزينه ها بر اساس تعداد کلمات مقاله (با حذف منابع، تصاوير، ...) بابت هر کلمه محاسبه مي شود.

توجه: ويراستار متعهد است که تا رفع کامل ايرادها و يا تغيير سبک نگارش مقاله ها در مرحله هاي بعدي ويرايش (در صورت نياز و تقاضاي داوران مقاله) با نويسنده و يا نويسندگان همراهي نمايد.

ویرایش مقالات

درباره ما

امروزه يادگيري و به کارگيري يک زبان ديگر به جز زبان مادري از ضروريات است. از آنجايي که زبان انگليسي به دلايل متعدد گستره وسيعي را در علوم، متون، فرهنگ، تجارت، اقتصاد و ... در بر گرفته است، يادگيري آن به عنوان زبان دوم در همه جوامع يک امر اجتناب ناپذير است. همان گونه که مي دانيد دروس زبان انگليسي در دوران متوسطه مفاهيم عام را دنبال مي نمايد و ضرورت آموزش پيشرفته و تخصصي آن در رشته هاي علمي گوناگون باعث شده است که در دانشگاه ها نيز به اين امر اهتمام ورزند. مرکز زبان دانشگاه صنعتي اصفهان با هدف افزايش آگاهي و مهارت دانشجويان در زمينه زبان خارجي با ارائه دروس زبان عمومي و تخصصي فعاليت مي نمايد.

اخبار و اطلاعیه ها

موضوع: رويكردها و چالش ها در تدريس و آموزش  "...
جدول برگزاری امتحانات میان ترم دروس پرجمعیت ترم...

تحت نظارت وف ایرانی