تاریخچه

مرکز زبان دانشگاه صنعتي اصفهان در سال 1358 همزمان با تاسيس اين دانشگاه راه اندازی شد.

با توجه به کافي نبودن آموزشهاي زباني دانشجويان قبل از ورود به دانشگاه، اين مرکز با هدف توسعه مهارتهای زبان انگليسی دانشجويان در امر آموزش زبانهای عمومی و تخصصی و ارائه خدمات آموزشی برای دانشجويان دانشکده های مختلف به فعاليت مشغول است.

مرکز زبان با برخورداري از تجهيزات و امکانات مناسب از جمله آزمايشگاه زبان، 2224 جلد کتاب، اينترنت،.... ابزار لازم را در اختيار دانشجويان قرار مي دهد تا با استفاده از منابع به روز موفقيت خود را در بهره گيری از تأليفات علمی به زبان انگليسی و آزمونهای داخلی وبين المللي ارتقا دهند. در اين مرکز 6 نفر هیات علمی عضو و 3 نفر هیات علمی مدعو مشغول فعاليت هستند.

اين مركز  پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد رشته آموزش زبان  را از سال تحصيلي 1393 آغازنموده است و هر ساله تعدادي دانشجوی جديد مي پذيرد.

مرکز زبان در طبقه سوم ساختمان پژوهشگاه دانشگاه صنعتی واقع شده است.

ویرایش مقالات

درباره ما

امروزه يادگيري و به کارگيري يک زبان ديگر به جز زبان مادري از ضروريات است. از آنجايي که زبان انگليسي به دلايل متعدد گستره وسيعي را در علوم، متون، فرهنگ، تجارت، اقتصاد و ... در بر گرفته است، يادگيري آن به عنوان زبان دوم در همه جوامع يک امر اجتناب ناپذير است. همان گونه که مي دانيد دروس زبان انگليسي در دوران متوسطه مفاهيم عام را دنبال مي نمايد و ضرورت آموزش پيشرفته و تخصصي آن در رشته هاي علمي گوناگون باعث شده است که در دانشگاه ها نيز به اين امر اهتمام ورزند. مرکز زبان دانشگاه صنعتي اصفهان با هدف افزايش آگاهي و مهارت دانشجويان در زمينه زبان خارجي با ارائه دروس زبان عمومي و تخصصي فعاليت مي نمايد.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی